Thông tin chi tiết:
Nguyễn Thị Uyến
Phó bí thư chi bộ Nguyễn Thị Uyến
Giới tính
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách