ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH

LIÊN ĐỘI TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 1 NAM LÝ

Nam Lý, ngày 08  tháng 10 năm 2016

 

BAN CHỈ HUY LIÊN ĐỘI NĂM HỌC 2016 - 2017

TT

Họ và tên

Chi đội

Chức vụ

1

Nguyễn Lê Tâm Hạnh 

Võ Thi Sáu

LĐT

2

Võ Thị Minh Hằng           

Kim Đồng

LĐP

3

Dương Công Đạt            

Võ Thị Sáu

LĐP

4

Nguyễn Đức Anh Dũng 

Nguyễn Văn Trổi

Uỷ viên

5

Nguyễn Văn Đức           

Nguyễn Viết Xuân

Uỷ viên

6

Trương Vĩnh Hoàng       

Trần Quốc Toản

Uỷ viên

7

Nguyễn Hiền Anh

Kim Đồng

Uỷ viên

8

Lê Nguyễn Hoàng Lam

Lý Tự Trọng

Uỷ viên

9

Nguyễn Hoàng Trà My

Trần Quốc Toản

Uỷ viên

                                                                                                                                                                                                                                                                TỔNG PHỤ TRÁCH

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                     Trần Đức Yên

 

Bài viết liên quan