BAN CHỈ HUY LIÊN ĐỘI NĂM HỌC 2016 - 2017

                                        BAN CHỈ HUY LIÊN ĐỘI NĂM HỌC 2016 - 2017

 

TT

Họ và tên

Chi đội

Chức vụ

Nhiệm vụ

1

Nguyễn Lê Tâm Hạnh 

Võ Thi Sáu

LĐT

Phụ trách chung  

2

Võ Thị Minh Hằng           

Kim Đồng

LĐP

Phụ trách thi đua, sao đỏ

3

Dương Công Đạt            

Võ Thị Sáu

LĐP

Học tập

4

Nguyễn Đức Anh Dũng 

Nguyễn Văn Trổi

Uỷ viên

Phụ trách ATGT, xếp hàng

5

Nguyễn Văn Đức           

Nguyễn Viết Xuân

Uỷ viên

Thể dục thể thao

6

Trương Vĩnh Hoàng       

Trần Quốc Toản

Uỷ viên

Phụ trách công tác vệ sinh

7

Nguyễn Hiền Anh

Kim Đồng

Uỷ viên

Phụ trách văn nghệ

8

Lê Nguyễn Hoàng Lam

Lý Tự Trọng

Uỷ viên

Phụ trách hoạt động nhân đạo, chữ thập đỏ

9

Nguyễn Hoàng Trà My

Trần Quốc Toản

Uỷ viên

Phụ trách công tác thư ký, hồ sơ Liên đội.

 

                                                                                                            TỔNG PHỤ TRÁCH

 

 

                                                                                                                    Trần Đức Yên

 

Bài viết liên quan