BAN CHỈ HUY LIÊN ĐỘI NĂM HỌC 2017 - 2018

TT

Họ và tên

Chi đội

Chức vụ

Nhiệm vụ

1

Võ Thị Minh Hằng           

Kim Đồng

LĐT

Phụ trách chung  

2

Nguyễn Hiền Anh

Kim Đồng

LĐP

Phụ trách thi đua, sao đỏ

3

Lê Nguyễn Hoàng Lam

Lý Tự Trọng

Uỷ viên

Học tập

4

Phạm Quang Vinh         

Lê Văn Tám

Uỷ viên

Phụ trách ATGT, xếp hàng

5

Đinh Thị Như Ngọc   

Nguyễn Thị Minh Khai

Uỷ viên

Phụ trách công tác vệ sinh

6

Nguyễn Tuấn Dũng

Võ Thị Sáu

Uỷ viên

Thể dục thể thao

7

Nguyễn Thế Thanh Phúc

Võ Thị Sáu

Uỷ viên

Phụ trách văn nghệ

8

Nguyễn Công Hoàng

Lê Hồng Phong

Uỷ viên

Phụ trách hoạt động nhân đạo, chữ thập đỏ

9

Lê Như Quỳnh

Trần Quốc Toản

Uỷ viên

Phụ trách công tác thư ký, hồ sơ Liên đội.

 

                                                                                                            TỔNG PHỤ TRÁCH

 

 

                                                                                                                 Trần Đức Yên

Bài viết liên quan