“Đọc và học tập suốt đời theo tấm gương Bác Hồ vĩ đại”

 Hòa cùng không khí tưng bừng của cả nước trong ngày Hội: “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời.”, trường TH số 1 Nam Lý tổ chức phát động “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2019” với chủ đề “Đọc và học tập suốt đời theo tấm gương Bác Hồ vĩ đại”

       Từ xa xưa, các thế hệ người Việt Nam luôn coi trọng việc học là nền tảng cho mọi thắng lợi. Truyền thống quý báu đó đã được hình thành, hun đúc và phát triển trong suốt chiều dài lịch sử của dân tộc. Trong tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về giáo dục, tự học và học tập suốt đời như một sợi chỉ đỏ xuyên suốt. Đảng ta cũng xác định: GD&ĐT đã phát triển mạnh mẽ, ý thức học tập suốt đời đã thấm sâu vào từng dòng họ, từng gia đình, mọi tầng lớp nhân dân. Vì vậy, muốn thực hiện mục tiêu xây dựng đất nước Việt Nam làm cho “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh” thì phải tiếp tục phát triển giáo dục. Điều đó, đòi hỏi các em học sinh cũng như tất cả những người Việt Nam ngày càng phải ra sức học tập. Học tập là quyền lợi và trách nhiệm của mỗi cá nhân, nói rộng ra là của toàn nhân loại. Con người ta tự mình chăm lo việc học cho mình, tự mình nâng cao vốn hiểu biết, trình độ văn hoá cho mình. Học tập là việc làm của cá nhân, không ai có thể thay thế bản thân người học trong quá trình lĩnh hội, tuy nhiên việc học thuộc mục đích chung của xã hội. Do đó việc học phải vì sự phát triển chung của cộng đồng. Mỗi người đều phải học để chung sống tốt hơn với mọi người. Theo UNESSCO, mục đích của việc học là: “ Học để biết, học để làm, học để chung sống, học để tự khẳng định mình”. Học là để tiếp thu tri thức của lịch sử nhân loại đã được tích luỹ trong sách vở nói chung, đồng thời là sự kế thừa kinh nghiệm của các thế hệ đi trước để làm giàu vốn hiểu biết sao cho phù hợp với nhu cầu và trình độ của mình. Mặt khác, học còn là sự cập nhật những tri thức mới mẻ, hiện đại không ngừng phát triển và thay đổi từng phút, từng giây của nhân loại.

       Lúc sinh thời, vua Quang Trung từng nói: XD đất nước phải lấy việc học làm đầu. Trải qua bao thế kỉ, câu nói ấy vẫn còn nguyên giá trị và chúng ta tin tưởng rằng, cho đến mãi mãi về sau câu nói đó vẫn là một chân lý sáng ngời. Cũng như nhân ta thường nói: Để cho con một hòm vàng không bằng dạy con một quyển sách hay. Quả đúng như vậy. Điều này đã được thực tế đã chứng minh, đất nước ta đã phát triển ngày càng văn minh hơn đó là nhờ vào việc học. Chính vì thế đề cao việc học đã trở thành truyền thống quý báu của dân tộc ta. Bất cứ thời đại nào thì việc học cũng quan trọng và được đặt lên hàng đầu. Với ý nghĩa đó, cô mong muốn và hy vọng tất cả các em học sinh khi còn ngồi trên ghế nhà trường, chúng ta cần hoàn thành tốt mục tiêu giáo dục thể hiện qua chương trình đào tạo của trường, của lớp. Cần xác định học là việc cả đời và chúng ta phải bắt đầu ngay từ hôm nay. Học ở bất cứ nơi đâu, học ở mọi điều kiện, song cũng nên tránh kiểu học ôm đồm, cái gì cũng học. Học cần có phương pháp, có mục đích cụ thể, rõ ràng và phải có niềm đam mê mới mong đạt được mục đích của mình.

       Trong những năm qua, Trường TH số 1 Nam Lý đã triển khai và thực hiện tốt “Tuần lễ học tập suốt đời”. Trong thời gian tới, Trường TH số 1 Nam Lý sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, GV, NV và HS đối với công tác xây dựng xã hội hóa học tập và học tập suốt đời, tạo ra phong trào mọi người tự giác học tập. Kết hợp với phổ biến, nhân rộng các điển hình tiên tiến, các mô hình thế hệ truyền thống các lớp, các khối học sinh, tuyên dương khen thưởng kịp thời các tấm gương tốt về công tác xây dựng xã hội học tập. Học tập mang lại cho con người những giá trị bền vững, làm cho cuộc sống con người có ý nghĩa hơn. Khi xác định được mục đích học tập, chúng ta hãy không ngừng phấn đấu để đạt được ước mơ của mình.

  + Hưởng ứng “Tuần lễ học tập suốt đời năm 2019” với chủ đề Đọc và học tập suốt đời theo tấm gương Bác Hồ vĩ đại”

  * Bố trí cho học sinh khối 1 tham quan thư viện trường và tổ chức tiết đọc thư viện “ Cô kể cháu nghe”

          * Thi trang trí và sắp xếp Thư viện góc lớp ( 24/24 lớp)

      

 

* Phát động phong trào đọc sách, chia sẽ sách và thi viết cảm nhận qua việc đọc sách. Các bài viết cảm nhận sách để dự thi được lựa chọn nộp tại thư viện.

 

 

  • Tổ chức các hoạt động đọc sách tại thư viện nhà trường, thư viện xanh, thư viện góc lớp.

 

 

Sau 1 tuần hưởng ứng  “Tuần lễ học tập suốt đời năm 2019”  với chủ đề  Đọc và học tập suốt đời theo tấm gương Bác Hồ vĩ đại” tập thể thầy và trò Trường TH số 1 Nam Lý đã thực hiện có hiệu quả cao.“Tuần lễ học tập suốt đời năm 2019”. Xin trân trọng cảm ơn!
 

                            Nam Lý, ngày 01 tháng 10 năm 2019

                                                                                     Người thực hiện

                                                                                         Hà Thị Liên

 

Bài viết liên quan